Din indkøbskurv er tom!

Luk
Velkommen. Du kan logge ind eller oprette en konto.

Privacy Policy

Om behandling af personoplysninger
 

Når du besøger www.thecatering.dk og benytter dig af vores selvbetjeningsservices med videre, indsamler vi enkelte oplysninger om dit besøg. Nedenfor kan du læse om de informationer vi indsamler, og hvordan vi behandler informationerne.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Anvender du www.thecatering.dk som besøgende, registrerer vi udelukkende anonyme informationer som f.eks. antal bytes du sender og modtager, brugstid, browsertype og styresystem, id-nummer mv. Disse oplysninger anvendes udelukkende til statistiske og planlægningsmæssige opgaver, der sætter os i stand til at tilpasse vores service til dine og øvrige brugeres behov.

Ind i mellem kan du blive bedt om at opgive dit navn, adresse, postnummer e-mail med videre. Dine personlige oplysninger anvendes udelukkende til internt brug, og vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart

Beskyttelse af dine personoplysninger

www.thecatering.dk videregiver, udveksler eller sælger ikke dine personlige informationer til tredjepart. Og vi gemmer ikke personlige oplysninger på brugere, der har afmeldt sig vores services.

Links

Denne hjemmeside indeholder en række links til andre hjemmesider. The Catering påtager sig intet ansvar for de pågældende hjemmesiders indhold eller beskyttelse af dig som bruger.

Ændringer af retningslinier

Den hurtige udvikling på internettet betyder, at ændringer at vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendig. Derfor forbeholder vi os også retten til at opdatere vores retningslinier for behandling af personoplysninger. Ændrer vi i disse retningslinier, retter vi datoen for vores sidste opdateringsdato nederst på siden.

Din accept

Du accepterer disse retningslinier, når du besøger www.thecatering.dk  og anvender vores selvbetjeningsservices eller tilmelder dig vores nyhedsbreve.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan ligeledes sende en mail til

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF The Catering HJEMMESIDER.


Denne hjemmeside stilles til rådighed af The Catering. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på info at thecatering.dk .

Du er velkommen til at benytte dig af www.thecatering.dk ("hjemmesiden") på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Betingelser for brug

Disse betingelser for brug - "betingelserne" - som ændres fra tid til anden af The Catering - gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden

Indhold

The Catering Danmark bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. The Catering har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. The Catering garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. The Catering fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og The Catering kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Kundens brug af The Catering 's ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. The Catering fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdikuponerne. The Catering vælger samarbejdspartnere med størst mulig omhu, men The Catering kan ikke garantere, at varerne og tjenesterne fra samarbejdspartneren opfylder brugerens forventninger. Den vare eller tjenesteydelse, som kundens værdikupon giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor The Catering ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav bør rettes mod samarbejdspartneren. 

The Catering er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:
- Værdikuponen er ikke blevet indløst hos samarbejdspartneren.
- Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger.
- Samarbejdspartnerens konkurs. 

The Catering bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men The Catering kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

 

Reklamation

Hvis vi ikke lever op til forventningerne:
Vi gør altid vores bedste for at være med til at skabe gode forudsætninger for en rigtig god begivenhed, uanset hvad den handler om. Skulle der imidlertid være reklamation, eller noget der ikke helt var, som det skulle være, hører vi gerne fra dig - og gerne hurtigst muligt. Vi vil nemlig gerne rette op på vores fejl med det samme.
 
- Gennemgå altid din catering ved levering/afhentning, så du er sikker på, der ikke er fejl eller mangler. Undersøg om det stemmer overens med din ordrebekræftelse /fakturaen
- I tilfælde af en reklamation, vil vi gerne høre fra dig med det samme, du kan rette henvendelse til os pr. telefon eller senest 24 timer efter levering /afhentning af din catering. Dette skal ske pr. mail
- Vi vil altid tage en konstruktiv tilbagemelding ang. reklamation til efterretning - alle kan lærer af sine fejl
- I tilfælde af en berettiget reklamation, vil vi tilbyde dig en kompensation i form at et "tilgodebevis" til en evt. kommende leverance. Der er ikke nogen udløbsdato på tilgodebeviset.
- Vi kan desværre ikke tilbyde kompensation i form af pengebeløb.


Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende The Catering. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af The Catering rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra The Catering.

Alle varemærker og logoer på hjemmesiden tilhører The Catering.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte marketingafdelingen på adressen info at thecatering.dk

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og The Catering kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

The Catering bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men The Catering kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende The Catering. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af The Catering rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra The Catering.

Alle varemærker og logoer på hjemmesiden tilhører The Catering.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte marketingafdelingen på adressen info at thecatering.dk

Sådan bruger vi cookies

Cookies bruges for at give dig en bedre service. Nogle cookies er udelukkende nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, mens andre bruges til at forbedre ydelsen og din brugeroplevelse.

Vi bruger forskellige typer cookies:

Strengt nødvendige cookies bruges til at:

Huske, hvad der ligger i din indkøbskurv. Huske, hvor langt du er nået i en ordre.

Hvis du vil slette cookies, der allerede findes på din computer, finder du anvisningerne i din browser ved at klikke på “Hjælp” i browserens menu.

Du kan også få flere oplysninger om cookies, og hvordan du administrerer dem på http://www.erhvervsstyrelsen.dk/cookies eller ved at klikke på “Hjælp” i browserens menu.

Cookies bruges til at forbedre ydelser, du gør brug af, ved f.eks.:

At aktivere funktionaliteten for specifikke ydelser, f.eks. betaling, som ikke ville fungere uden disse cookies. Aktivere en service, der genkender din computer, så du ikke behøver opgive de samme oplysninger flere gange i løbet af en session. Analysere data for at finde frem til, hvordan du bruger online selvbetjeningsydelser, så vi kan forbedre dem. Hvis du ikke tillader, at vi bruger cookies, fungerer visse funktioner og sider ikke som forventet. Du kan f.eks. ikke bruge funktionen indkøbskurv.

 

Eksempler på brug:

Målrettede cookies bruges til at:

Gøre det muligt for dig at dele og synes om indhold. Sende oplysninger til andre hjemmesider, så de kan tilpasse deres annoncering.

 

Ydelsesmæssige cookies bruges til at:

Forbedre hjemmesidens ydelse ved at reducere indlæsningstiden på de sider, du besøger. Forbedre brugeroplevelsen.

 

Funktionelle cookies bruges til at:

Sikre, at hjemmesidens indhold har et ensartet udseende. Tilbyde live chat-support.